آخرین اخبار

اخبارسایت

کاهش بینایی و درد چشم

/
کاهش بینایی یک چشم که با درد حرکات چشمی همراه است می تواند نش…

کاهش بینایی

/
در بیمارانی که دچار کاهش ناگهانی بینایی یک چشم می شوند درحالیکه درد ندار…

مشکل دوبینی

/
در بیمارانی که دچار دوبینی شده اند (اشیاء را دوتا می بینند) چن…