فاکتورهای خطر ابتلا به بیماری MS

1) عوامل ژنتیک 

2) کمبود ویتامین دی

3) ابتلا به ویروس EBV (ابشتین بار)

4) دوری از خط استوا

5) سیگار